Kim Nhi

Lan tỏa phong trào tuổi trẻ sáng tạo

TTH – Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn Thanh niên. Tại Đại học (ĐH) Huế, phong trào này đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho việc học, nghiên cứu khoa học …

Read More »