Thông báo v/v đăng ký xét tặng danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ VIII, năm 2024

Căn cứ Công văn Số 61/LHH-VP ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc giới thiệu trí thức tiêu biểu để xét tặng danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ VIII, năm 2024”,

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ kính đề nghị các hội viên nghiên cứu Quy chế xét tặng và tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024” (Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-LHH ngày 12/3/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, gửi kèm công văn); Đồng thời, đăng ký, lập báo cáo thành tích (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Văn phòng CLB Sáng tạo trẻ trước ngày 22/3/2024 để Ban Chủ nhiệm CLB xét chọn và gửi giới thiệu lên Liên hiệp hội kịp tiến độ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng CLB Sáng tạo trẻ, tầng II, nhà số 06 Phan Bội Châu, TP Huế, Điện thoại: 0906499480 (gặp Lê Lan – Trưởng ban Thư ký CLB), Email: [email protected].

File đính kèm:

  1. Thông báo đăng ký xét tặng danh hiệu Trí thức KHCN
  2. Mau bao cao thanh tich tôn vinh trí thức 2024
  3. Kế hoạch Tôn vinh trí thức
  4. Quyết định ban hành quy chế xét tặng tôn vinh trí thức KHCN

 

About vuthanhhien

Check Also

Dự án “Hệ sinh thái y khoa online” đạt giải Nhì và giải ý tưởng, dự án được yêu thích nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Dự án “Hệ sinh thái Y khoa online” được bảo trợ bởi Câu lạc bộ …