Ban chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM

Ông Trần Minh Phong
Chủ nhiệm
Đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế


Ông Nguyễn Vũ Trọng Thi
Phó Chủ nhiệm
Đơn vị công tác: Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kỹ thuật Đô thị, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ông Nguyễn Quang Huy
Ủy viên
Đơn vị công tác: Giảng viên khoa Kiến trúc, Đại học Khoa học, Đại học Huế; Chủ nhiệm CLB kiến trúc 3D

Ông Lê Quang Vinh
Ủy viên
Đơn vị công tác: Phòng Quan hệ Chính sách, Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU


Ông Huỳnh Lê Thái Bão
Ủy viên
Đơn vị công tác: Giảng viên chuyên trách thực hành Bệnh viện, Khoa Y Trường Đại học Duy Tân tại cơ sở Bệnh viện TW Huế


Bà Vũ Thị Thanh Hiền
Ủy viên
Đơn vị công tác: Ban TT&PBKT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế


Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ủy viên
Đơn vị công tác: Phòng Thông tin KHCN&ĐMST, Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

BAN THƯ KÝ


Bà Lê Thị Lan
Trưởng ban
Đơn vị công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế


Bà Trần Thị Kim Nhi
Ủy viên
Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế

Ông Phạm Minh Vũ
Uỷ viên
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

About admin

Check Also

Điều lệ Câu lạc bộ