Uncategorized

Lan tỏa phong trào tuổi trẻ sáng tạo

TTH – Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn Thanh niên. Tại Đại học (ĐH) Huế, phong trào này đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho việc học, nghiên cứu khoa học …

Read More »

106 đề tài vào vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021

Ngày 15/11/2021, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), 53 Nguyễn Du, Hà Nội đã tổ chức Hội đồng giám khảo chấm giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021. Năm …

Read More »