85 đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XII, năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thi). Ban Tổ chức đã tích cực tuyên truyền nội dung, mục đích ý nghĩa, kế hoạch và Thể lệ hội thi tới các đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh.

Kết quả, Ban Tổ chức đã nhận được 85 đề tài đăng ký tham gia. Ban Tổ chức đã họp và thống nhất thành lập 06 hội đồng chấm thi chuyên ngành, gồm:

 1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông : 08 đề tài
 2. Cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải : 10 đề tài
 3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng : 06 đề tài
 4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường : 06 đề tài
 5. Y dược : 27 đề tài
 6. Giáo dục và đào tạo : 28 đề tài

Trong đó, Đại học Huế có 40 đề tài chiếm 47%; Bệnh viện TW Huế có 14 đề tài chiếm 16,5%; Các đơn vị khối ban, ngành cấp tỉnh có 04 đề tài chiếm 4,7%; Các đơn vị trường học thuộc khối giáo dục cấp tỉnh có 12 đề tài chiếm 14,2%; Khối các trường cao đẳng có 07 đề tài chiếm 8,2%; Các doanh nghiệp có 08 đề tài chiếm 9,4%; Năm nay, có sự tham gia của các cá nhân là học sinh khối THPT có 02 đề tài dự thi.

Để đánh giá, xếp thứ hạng các đề tài tham gia Hội thi lần thứ XII, năm 2022 và tuyển chọn các đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022, Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:

 1. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Y Dược: 01 ngày, ngày 21/9/2022 (thứ Tư);
 2. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, Xây dựng, GTVT: 01 ngày, ngày 23/9/2022 (thứ Sáu);
 3. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 02 ngày, ngày 27-28/9/2022 (thứ Ba và thứ Tư);
 4. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường: 01 buổi, buổi sáng ngày 29/9/2022 (sáng thứ Năm);
 5. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng: 01 buổi, buổi chiều ngày 29/9/2022 (chiều thứ Năm);
 6. Hội đồng chấm thi lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông: 01 buổi, buổi sáng ngày 30/9/2022 (sáng thứ Sáu).

(Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00 đến 11h30; Buổi chiều bắt đầu lúc 14h00 đến 17h30)

Địa điểm:  Phòng họp Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tầng 2, số 06 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế.

 

About Uy Phong

Trần Minh Phong - Chủ nhiệm CLB Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế

Check Also

Hội thảo Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Ngày 12/10/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ …