Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Đây là năm thứ VIII, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức trên địa bàn tỉnh, vòng bán kết cuộc thi diễn ra trong ngày 26/9 với 32 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia.

Hoạt động này nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết

Trong năm 2023, Ban Tổ chức đã nhận được 90 hồ sơ hợp lệ dự thi, được chia ra 02 lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và khai thác tài nguyên bản địa, gồm có 45 hồ sơ (chiếm 50%); Lĩnh vực ứng dụng công nghệ và ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo khác, gồm có 45 hồ sơ (chiếm 50%), đây là số lượng hồ sơ tham dự nhiều nhất kể từ trước đến nay.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo chấm vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 32 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có tiềm năng phát triển tham gia vòng Bán kết cuộc thi, đây là những dự án, ý tưởng sáng tạo có mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế – xã hội cũng như tính khả thi và hiệu quả thương mại khi đưa vào thực hiện…

Tại vòng bán kết, Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng bước vào Vòng chung kết Cuộc thi (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023)./.

About Uy Phong

Trần Minh Phong - Chủ nhiệm CLB Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế

Check Also

Hội thảo Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Ngày 12/10/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ …