Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Chiều 02/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội). Cùng làm việc có UVTVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng.

Tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đắc Thái Hoàng cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số kết quả hoạt động nổi bật trong thời gian qua.

TS Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo các nội dung tại buổi làm việc

Liên hiệp hội tiếp tục phát triển hệ thống hội thành viên và đơn vị trực thuộc trên cơ sở 51 hội thành viên, 01 Viện, 08 trung tâm KHCN và 01 CLB. Đồng thời tích cực củng cố lực lượng nhà nghiên cứu đang làm việc ở các đơn vị trực thuộc nhằm xây dựng một hệ thống liên hoàn đa lĩnh vực tại các Trung tâm, Viện và Câu lạc bộ trực thuộc. Triển khai các hoạt động về Hội thi, Cuộc thi, phổ biến kiến thức; Tiến hành các hoạt động quảng bá hoạt động của Liên hiệp hội; Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động thu hút người trí thức Việt Nam trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu khoa học.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề nghị Liên hiệp hội xây dựng Đề án vị trí việc làm để làm rõ chức năng, phân công nhiệm vụ rõ ràng… tạo cơ chế chính sách để Liên hiệp hội hoạt động thuận lợi hơn; Kiện toàn tổ chức Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh với các đơn vị …

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội hoạt động trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Liên hiệp Hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; Đánh giá toàn diện các tổ chức thành viên; Rà soát lại Điều lệ hoạt động, quy chế phối hợp, quy chế hoạt động; Kiện toàn tổ chức Đảng Đoàn; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đẩy mạnh nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, nâng cao năng lực phản biện; Nâng tầm trong hệ thống khoa học công nghệ cả nước; quan hệ chặt chẽ hơn các địa phương, cơ quan ban ngành nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn và các cơ quan Trung ương; lan tỏa vai trò của Liên hiệp hội đến với tri thức, đến với cơ sở; đổi mới phương thức tập hợp đội ngũ trí thức, phương thức hoạt động để có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Cẩm Lai

About Uy Phong

Trần Minh Phong - Chủ nhiệm CLB Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế

Check Also

Hội thảo Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội – Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Ngày 12/10/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ …